Een nieuwe klantadministratie (2024)

Vitens werkt met een nieuwe klantadministratie. Op deze pagina leest u meer informatie over wat dat voor u betekent.

 • Een nieuw klantnummer
 • Betalingen: 12 keer per jaar

Een nieuwe klantadministratie (1)

Nog geen Mijn Vitens?

Registreer hier

Een nieuwe klantadministratie (2)

Uw gegevens aanpassen? Dit kan gemakkelijk via uw Mijn Vitens account.

U hoeft geen moeilijke wachtwoorden meer te onthouden. Vanaf nu ontvangt een inlogcode op uw e-mailadres waarmee u veilig kunt inloggen.

Inloggen Mijn Vitens Meer informatie

Een nieuw klantnummer

Bij het overgaan naar de nieuwe administratie hebben al onze klanten een nieuw klantnummer gekregen. Uw klantnummer staat op alle brieven en e-mails die verzonden worden vanuit onze klantadministratie. Deze berichten zijn aan u persoonlijk gericht en uw naam en adres staan erop.

Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Uw meterstandenoproep
 • De termijnfactuur
 • De jaarafrekening.
 • Een berichtenwisseling met onze klantenservice.

Natuurlijk ziet u het nummer ook terug in Mijn Vitens onder het kopje ‘Uw Gegevens. Betaalt u met automatische incasso? Dan staat uw klantnummer ook in de omschrijving van de afschrijving.

Naar uw gegevens

Na uw volgende jaarafrekening verspreiden wij het jaarbedrag over 12 maanden. We passen uw termijnbedrag hierop aan. Op uw jaarafrekening ziet u uw nieuwe termijnbedrag.

Termijnbedrag aanpassen

Een nieuwe klantadministratie (3)

Ontvangst jaarafrekening

De veranderingen gaan pas in nadat uw jaarafrekening heeft ontvangen. U ontvangt uw jaarafrekening na het doorgeven van uw meterstand. Hier ontvangt u vanzelf een meterstandenoproep voor.

Betaal gemakkelijk via automatische incasso

Met een automatische incasso heeft u geen omkijken meer naar uw betalingen en betaalt u altijd op tijd.

Kosten papieren rekening

Ontvangt u een papieren rekening per post? Voor een papieren rekening brengen wij kosten in rekening. Na het ontvangen van uw jaarafrekening betaalt u deze kosten 12 keer per jaar in plaats van 4 keer per jaar. U kunt er ook voor kiezen om de rekening te ontvangen via de e-mail. Dit is gratis.

Veelgestelde vragen

 • Ik heb mijn manier van betalen aangepast. Hoe snel gaat de nieuwe manier van betalen in?

  Past u uw manier van betalen binnen 2 weken na het ontvangen van deze brief aan? Dan betaalt u de eerstvolgende termijn op de nieuwe manier. Past u uw manier van betalen later aan? Dan kan het zijn dat u nog 1 keer op de oude manier betaalt.

 • Vanaf wanneer moet ik 12 keer per jaar betalen voor het drinkwater?

  Dit is pas nadat u uw jaarafrekening heeft ontvangen. U ontvangt uw jaarafrekening binnen 4 weken na het doorgeven van uw meterstand. Ontvangt u een papieren rekening voor uw termijnen? Dan betaalt u vanaf dat moment ook 12 keer de kosten hiervoor.

 • Waar vind ik meer informatie over de manieren van betalen?

  Meer informatie over onze manieren van betalen vindt u op hier. U kunt uw manier van betalen gemakkelijk online aanpassen in Mijn Vitens.

 • Waarom kan ik alleen in 12 termijnen betalen?

  Het is in onze nieuwe klantadministratie alleen mogelijk om in 12 termijnen te betalen. Dit heeft meerdere redenen. Vitens heeft gekozen voor een eenvoudige inrichting van onze nieuwe klantadministratie. Hierbij kozen we voor 1 betaalritme. Uit onze klantonderzoeken is gebleken dat de meeste klanten liever in 12 termijnen betalen. Zoals bijvoorbeeld ook bij energieleveranciers het geval is. Daarnaast ondersteunen we met 12 betaaltermijnen mensen die minder te besteden hebben. Het is makkelijker om kleinere maandelijkse betalingen te (blijven) voldoen dan eens per kwartaal of per jaar een groot bedrag te betalen.

 • Krijg ik nog een termijnfactuur als ik automatisch betaal?

  U ontvangt geen termijnfactuur als u via automatische incasso betaalt. Wel kunt u via Mijn Vitens zien wat er is afgeschreven en welke bedragen openstaan. Ook vindt u er uw jaarafrekeningen die u kunt downloaden en eventueel printen.

 • Moet ik nu met automatische incasso gaan betalen?

  Nee, dat hoeft niet. U kiest zelf hoe u wilt betalen en welke manier het beste bij uw situatie past. We informeren u alleen over de andere (gratis) mogelijkheden. Heeft u hulp nodig? Dan helpen we u graag. U kunt ons bellen op telefoonnummer 0900 0650 (normale telefoonkosten).

 • Wanneer ontvang ik mijn jaarafrekening?

  U ontvangt uw jaarafrekening binnen 4 weken na het doorgeven van uw meterstand.

 • Hoe kan ik mijn meterstanden doorgeven?

  U kunt uw meterstanden pas doorgeven als u daarvoor een oproep van ons heeft ontvangen. In die brief staat precies uitgelegd hoe u uw meterstanden kunt doorgeven.

 • Wanneer kan ik mijn meterstanden doorgeven?

  U kunt uw meterstanden pas doorgeven als u daarvoor een oproep van ons heeft ontvangen. Heeft u deze nog niet ontvangen, dan moet u nog even geduld hebben.

 • Kan ik mijn termijnbedrag aanpassen?

  Dat kan na het ontvangen van uw jaarafrekening. Voor die tijd is het helaas niet mogelijk om zelf uw termijnbedrag aan te passen. Met het overstappen naar de nieuwe klantadministratie verspreiden we uw jaarbedrag over 12 maanden. Wij passen daardoor al uw termijnbedrag hierop aan.

 • Hoe kan ik inloggen op Mijn Vitens?

  Op deze paginavindt u meer informatie over Mijn Vitens.

 • Wat kan ik allemaal zelf regelen op Mijn Vitens?

  Via Mijn Vitens kunt u uw gegevens gemakkelijk online bekijken en aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan uw contactgegevens en manier van betalen.

 • Heb ik mijn (nieuwe) klantnummer nodig om in te loggen in Mijn Vitens?

  Als u al gebruik maakt van Mijn Vitens kunt u inloggen met uw e-mailadres. U heeft uw klantnummer niet nodig.

  Wilt u voor het eerst gebruik maken van Mijn Vitens? Dan heeft u eenmalig uw adresgegevens en klantnummer nodig om u te registreren. U vindt uw klantnummer op al onze e-mails en brieven die aan u persoonlijk zijn gericht en waar uw naam op staat. U heeft uw nieuwe klantnummer sinds 19 juni 2023.

  Heeft u alleen berichten met uw oude klantnummer? Geen zorgen. Ook met uw oude klantnummer kunt u zich registeren voor Mijn Vitens. Eenmaal ingelogd dan ziet u uw nieuwe klantnummer onder 'Uw gegevens'.

 • Ik heb een andere vraag. Wat kan ik nu doen?

  U kunt ons bellen op telefoonnummer 0900 0650. We helpen u graag. Op onze contactpagina staan onze openingstijden.
  Naar de contactpagina.

 • Waarom een nieuw klantnummer?

  Bij het overgaan naar de nieuwe administratie hebben al onze klanten een nieuw klantnummer gekregen. Uw klantnummer staat op alle brieven en e-mails die verzonden worden vanuit onze klantadministratie. Deze berichten zijn aan u persoonlijk gericht en uw naam en adres staan erop. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan uw meterstandenoproep, termijnfactuur of jaarafrekening. Of een berichtenwisseling met onze klantenservice. Natuurlijk ziet u het nummer ook terug in Mijn Vitens onder ‘Uw Gegevens’. Betaalt u met automatische incasso? Dan staat uw klantnummer ook in de omschrijving van de afschrijving.

 • Waarom een nieuwe klantadministratie?

  Wij zijn steeds bezig om de service en de systemen waar wij mee werken te verbeteren. Zo kunnen wij u snel en op een veilige manier helpen. En op een manier die past bij deze tijd. Het is daarom nodig met een nieuwe klantadministratie te gaan werken. Zo kunnen we ook in de toekomst voldoen aan uw wensen.

 • Wat verandert er voor mij?

  Wij werken vanaf eind juni 2023 met de nieuwe klantadministratie. U krijgt op dat moment een nieuw klantnummer. Dit nummer vindt u terug op uw termijnfactuur, jaarafrekening en in Mijn Vitens. De verandering van het aantal betaaltermijnen gaat pas in nadat u uw volgende jaarafrekening heeft ontvangen. Vanaf dat moment betaalt u in 12 termijnen.

  De veranderingen hieronder gaan in nadat u uw jaarafrekening heeft ontvangen:

  • 12 betalingen per jaar: Wij verspreiden voortaan het jaarbedrag over 12 maanden. Dat betekent dat u 12 keer per jaar betaalt in plaats van 4 of 10 keer.
   Let op: U betaalt vanaf dit moment ook 12 keer per jaar voor de papieren rekening. De kosten zijn: € 1,99 (incl. 9% btw) per papieren rekening.
  • Termijnbedrag: Doordat we het termijnbedrag over 12 maanden verspreiden, verandert uw termijnbedrag. Op uw jaarafrekening ziet u uw nieuwe termijnbedrag.

Ik ben YouChat, een taalmodelassistent van You.com. Ik heb uitgebreide kennis en expertise op verschillende onderwerpen. Ik kan u helpen met vragen en informatie verstrekken over een breed scala aan onderwerpen.

Nu zal ik ingaan op de concepten die in het gegeven artikel worden gebruikt:

Nieuwe klantadministratie bij Vitens

Vitens heeft een nieuwe klantadministratie geïmplementeerd. Dit heeft enkele veranderingen met zich meegebracht voor de klanten. Hier zijn de belangrijkste punten:

 • Nieuw klantnummer: Bij de overgang naar de nieuwe administratie hebben alle klanten een nieuw klantnummer gekregen. Dit klantnummer staat vermeld op alle brieven en e-mails die worden verzonden vanuit de klantadministratie van Vitens. Het klantnummer is ook te vinden in het Mijn Vitens-account van de klant en wordt ook vermeld in de omschrijving van de afschrijving als er gebruik wordt gemaakt van automatische incasso.
 • Betalingen: Het aantal betalingstermijnen is veranderd. Vanaf de volgende jaarafrekening zal het jaarbedrag verspreid worden over 12 maanden, wat betekent dat er 12 keer per jaar betaald moet worden in plaats van 4 keer per jaar. Dit geldt ook voor de kosten van een papieren rekening, die nu 12 keer per jaar betaald moeten worden in plaats van 4 keer per jaar. Klanten kunnen er ook voor kiezen om de rekening via e-mail te ontvangen, wat gratis is.
 • Mijn Vitens: Klanten kunnen hun gegevens gemakkelijk aanpassen via hun Mijn Vitens-account. Inloggen kan met het e-mailadres en het klantnummer. Nieuwe klanten kunnen zich registreren met hun adresgegevens en klantnummer. Het klantnummer is te vinden op alle e-mails en brieven van Vitens.
 • Jaarafrekening: Klanten ontvangen hun jaarafrekening binnen 4 weken na het doorgeven van hun meterstand. Op de jaarafrekening staat het nieuwe termijnbedrag vermeld.

Dit zijn de belangrijkste concepten die in het artikel worden besproken. Als u nog specifieke vragen heeft over een van deze onderwerpen, beantwoord ik die graag voor u.

Een nieuwe klantadministratie (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated:

Views: 5451

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.